Jerrys

Good Food Friendly Service

Cookiepolitik

Websitets brug af cookies

Jerrys indsamler cookies til nedenstående formål:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.
Cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan indeholde tekst og tal herunder fx datoer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Jerrys indsamler præferencecookies, drift- og optimeringscookies som cookies om målrettet annoncering.

Præferencecookies indsamles for at understøtte indstillinger, som du foretager, såsom indstillinger for log-in.

Drifts-og optimeringscookies indsamles med formålet at tilføje kundefeedback og til brug for webanalyse, hvilken analyse omfatter din adfærd, søgning på hjemmeside og lignende. Dette har til formål at optimere hjemmesiden.

Cookies om målrettet annoncering anvendes til at følge din browsingvaner og online aktiviteter. Informationen anvendes til at vise tilpasset indhold til den individuelle besøgende.

Jerrys indsamler data fra tredjepartscookies. Som tredjepartscookies anvender Jerrys Google Analytics. Google Analytics bruges til at føre statistik over hvor mange besøgende der er, og om brugeradfærd. Vi kan bl.a. se alder, geografi og hvor længe vores brugere opholder sig på siden.

Jerrys indsamler personoplysninger i cookies, herunder din IP-adresse og internetadfærd. Se i øvrigt Jerrys generelle persondatapolitik nedenfor.

Såfremt der linkes videre fra Jerrys hjemmeside til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjeparts hjemmeside tillige indsamle cookies. Jerrys opfordrer dig til at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik og persondatapolitik.

Opbevaring
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
I indstillinger i din browser kan du slette cookies. På http://minecookies.org/cookiehandtering kan du læse mere om cookies og få vejledning om, hvordan du sletter cookies på forskellige browsere.

Persondatapolitik
Enhver behandling af persondata ser under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkelig angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourført, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsæde.

Dataansvarlig
Jerrys er dataansvarlig, og vi sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Jerrys
Amaliegade 2
9900 Frederikshavn
CVR. Nr. 37810681
Tel.: 98428600
[email protected]

Vores behandling af dine oplysninger
Når du retter henvendelse til os pr. mail/telefon eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os via Facebook, vil vi - via Facebook - modtage visse oplysninger om dig i form af dit navn og et billede. Vi besvarer som udgangspunkt din henvendelse på samme medier, du har kontaktet os på. Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant - notere dit navn og formålet med henvendelsen ned. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi modtager fra vores kunder. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, ned i vores system.

Håndtering af oplysninger om kontaktpersoner
Hos Jerrys registrerer vi som oftest en kontaktperson hos de kunder, samarbejdspartnere og leverandører, vi indgår aftaler med. Vi registrerer typisk vedkommendes navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer. Derudover fører vi løbende besøgsrapporter fra møder med vores kunder, hvor vi bl.a. noterer kontaktpersonen, de konkrete aftaler og kundens ønsker ned. Der kan således indgå personoplysninger heri, men der registreres aldrig følsomme personoplysninger. Formålet med at behandle disse oplysninger er at kunne administrere den indgåede aftale.

Håndtering af deltagere ved besøg
Når Jerrys er vært ved et arrangement eller besøg, hvor det er nødvendigt med tilmelding, behandler vi kontaktoplysninger om deltagerne i arrangementet i form af deres navn, hvor de arbejder/titel samt e-mailadresse. Dette gør vi naturligvis for at kunne håndtere tilmeldingerne til arrangementet. Hvis du deltager i et arrangement, skal du være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde tager situationsbilleder fra arrangementet og deler dem på vores hjemmeside og/eller sociale medier. Formålet hermed er at brande de arrangementer, vi afholder samt Jerrys som helhed. Hvis du ikke ønsker at være med på eventuelle situationsbilleder, kan du blot oplyse os herom ved starten af et arrangementet eller besøget.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik og persondatalovgivningen. Vi videregiver alene dine oplysninger, såfremt betingelserne i lovgivningen er opfyldt, herunder eksempelvis hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse eller med henblik på at forsvare eller fastslå et retskrav. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Derudover kan vi videregive personoplysninger til vores advokat eller revisor ifm. udarbejdelse af årsregnskab eller løsning af en juridisk tvist. Vi anvender tjenesteudbydere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server lønudbetaling, forsikrings-og pensionsselskaber, hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os.

Opbevaringstid og slettepolitik
Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor. Vi gennemgår vores systemer med henblik på at slette alle ikke relevante personoplysninger, og vi har vedtaget en række konkrete sletteprocedurer. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges. Som udgangspunkt gemmer vi kontaktoplysninger så længe der fortsat består et kunde- eller samarbejdsforhold. Derudover gemmer vi altid bogføringsmateriale, indgåede aftaler og mailkorrespondance, som er en del af aftalegrundlaget i 5 år efter bogføringen/kontraktens ophør. Dette gør vi bl.a. for at overholde bogføringslovens opbevaringskrav.

Indsigtsret, berigtigelse og sletning
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at anmode om at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie (i nogle tilfælde).
• Retten til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klager
Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata. Klage sker ved henvendelse til
Datatilsynet Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: [email protected]
Tlf. 3319 3200

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed. Vores interne sikkerhedsregler indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Kurv